การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีกศ.2555

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีกศ.2555

โรงเรียนพระปริยัติธรรม เชียงราย


ผลการแข่งทักษะ ทางวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย ก็ได้มีผลออกมาแล้ว โรงเรียนที่ได้เหรียญทองเป็น อันดับหนึ่ง ก็คือ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ของเรานี่เอง นับว่า เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่เรามีอยู่ แม้ว่า หลายๆ สาระวิชา ไม่ได้แจ้งให้นักเรียนผู้ไปแข่งขันได้ทราบเป็นการล่วงหน้า แต่ก็สามารถช่วยกันคว้าทั้งเหรียญทอง และเหรียญเงินมากได้จำนวนมาก ทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย

จากการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายสงฆ์ ราชการ และประชาชน ได้ให้การสนับ การแข่งขัน ทั้งเป็นเงิน และเป็นสิ่งของ

การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน ซึ่งเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถ สมกับที่ได้เรียนมา และการแข่งขันนั้น มีทั้ง ความรู้ด้านทางโลกและทางธรรม 


การแข่งขันความรู้ทางธรรม ได้แก่ ไตรธรรมะ เป็นการแข่งทักษะ 3 ด้าน คือ การเทศนาธรรมแบบพื้นเมือง การบรรยายธรรม และการปาฐกถา  นอกจากนั้นก็มี การแต่งกระทู้ธรรม บาลี เป็นต้น

การแข่งขันความรู้ทางโลก ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา ตอบปัญหาอาเซี่ยน เป็นต้น

สภาพการจัดงานโดยรวม ก็เป็นไปด้วยดี ฝ่ายสงฆ์ มี พระเดชพระคุณ พระปัญญากรกวี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ส่วนฝ่ายการเมืองมี นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช เป็นประธาน ส่วนราชการก็มี นายหาญ งามเจริญ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

แข่งข้นทักษะทางวิชาการ


ผลการการแข่งขัน มีปรากฏดังนี้

(ภาพไม่สามารถแสดงได้)

แม้ว่า ก่อนหน้านั้น ทางผู้จัด ได้ประกาศผลการแข่งขัน โดยการจัดให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีจำนวนเหรีญรวม (เหรียญทอง เงิน และทองแดง) มากที่สุดเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่ง (พว. ได้อันดับที่ 2) ก็ตาม แต่เวลาต่อมา ทางผู้จัดก็ได้มีการเปลี่ยน ผลการตัดสินใหม่ ว่า ให้โรงเรียนที่มีจำนวนเหรียญทองมากที่สุด เป็นผู้ชนะอันดับหนึ่ง ตามกติกาสากล ที่ได้ปฏิบัติกันทั่วโลก จึงทำให้ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว ได้เป็นอันดับหนึ่ง ตามที่ควรจะเป็น ซึ่งก็นำความภาคภูมิใจมาให้คณะครูและนักเรียนอยู่ไม่น้อย

ทางโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา โดย พระครูศรีรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ก็ได้กล่าวอนุโมทนา แก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้ไปร่วมการแข่งขันในวันดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญแห่งนี้ จะได้มีกำลังใจในการเตรียมการครั้งต่อไปด้วย